LUV Community

Tue 27th Jul 2021

Luv Shred 20 Full

Luv Shred 20 Full

Read

Wed 21st Jul 2021

Luv Shred 20

20 Minutes Cardio Blast

Read

Fri 4th Jun 2021

Luv Cycle 20 Blast

20 Minutes Luv Cycle

Read

Wed 2nd Jun 2021

Luv Cycle 20 Minutes

20 Mintes Blast

Read

Tue 11th May 2021

Boxing Blast 20

20 Minutes

Read

Tue 6th Apr 2021

8 Week Shred 6.1

20 minutes Blast

Read

Mon 15th Mar 2021

Luv Cycle 20

20 Minutes Blast

Read

Tue 9th Mar 2021

LUV STRONG 20

20 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 8th Mar 2021

Luv Cycle 20

20 Minutes Blast

Read